Onuncu Kalkınma Planında bilgi toplumu Stratejisinde ve 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planında vatandaşlarmıza verilen hizmetlerin elektronik ortamam taşınarak zaman ve mekandan bağımsız olarak hızlı ve güvenilir bir şekilde hizmetlerin sunuluması e-Devlet uygulamalarının tüm hizmetlerde ve yaşamın her alanında kullanılması devlet politikası olarak benimsenmiştir. 
 
Belirtilen bu hedcefe ulaşmak için Nüfus Müdürlüklerindeki iş yoğunluklarının azaltılması amacıyla nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinde de e- Devlet uygulaması başlatılmıştır. e-Devlet şifresi ile güvenlik ve kimlik doğrulama araçlarını kullanarak https://vatandas.nvi.gov.tr/AdresBeyan/VatandasLogin ve www.türkiye.gov.tr adreslerinden nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri ve diğer adres belgesinin e-Devlet üzerinden sorgulanması sağlanmış, üretilen belgelerin fiziki veya elekteronik ortamda ilgili merciilere verilebilmesi mümkün hale getirilmiştir. Ayrıca e- Devlet kapısı üzerinden geçici kimlik belgesi sorgulama ve doğrulama hizmeti de verilebilmektedir. 
 
2007 yılında uygulamaya konulan kimlik paylaşımı sistemi ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkezi veri tabanında tutulan kayıtlar kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.
 
Yürütülen bu çaşlışmalar ile nüfus müdürlüklerindeki yoğunluğun azaltılması amacı ile vatandaşların yaşamını kolayşlaştırmak, bürüokratik işlemleri azaltmak, emek ve zaman kaybını önlemek ve hizmete etkinliği artırmak amacı ile nüfus müdürlüklerine gitmeden, e-Devlet kapısı üzerinden, e-Devlet şifreleri ile nüfus kayıt örnekleri ile yerleşim yeri ve diğer adres belgeleri sorgulayabilmek ve  söz konusu belgeri temin etmeleri mümkün hale gelmiştir.
 
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği 151. maddesinin 4. fıkrası gereğince e-Devlet kapısı üzerinden alınan belgeler, nüfsu müdürlüklerinden alınan resmi belgeler ile aynı hukuki değere sahip olup yasal zorunluluktur. 
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.